ترکیب احتمالی دو تیم روسیه و آرژانتین

دو تیم ملی فوتبال روسیه و آرژانتین در دیداری دوستانه برابر یکدیگر صف آرایی می کنند ......

دو تیم ملی فوتبال روسیه و آرژانتین در دیداری دوستانه برابر یکدیگر صف آرایی می کنند.

دو تیم فوتبال آرژانتین و روسیه در دیداری دوستانه برابر یکدیگر صف آرایی می کنند. یاران مسی به استناد رسانه های آرژانتین آماده و مدعی هستند و این بار برای قهرمانی آمده اند.

در ترکیب تیم ملی فوتبال آرژانتین این بازیکنان احتمالا حضور خواهند داشت:

رومرو، پتزلا، ماسکرانو، اوتامندی، پرس، کرانویتر، لو سلسو، سالویو، مسی، آخرو و دی ماریا

در ترکیب تیم ملی فوتبال روسیه نیز این بازیکنان احتمالا حضور خواهند داشت:

آکینفیک، فرناندس، شیشکین، واسی، ژیکیا، اسمولنیکوف، گلوشاکوف، میرانچوک، اروخین، کوکورین و اسمولوف

تگ ها


اخبار روز فوتبال