ترکیب احتمالی من سیتی با حضور آیمریک

آیمریک آخرین خرید سیتی و گرانترین خرید باشگاه بوده است. ببینیم ترکیب سیتی با ستاره جدیدش چگونه خواه ......

آیمریک آخرین خرید سیتی و گران‌ترین خرید باشگاه بوده است. ببینیم ترکیب سیتی با ستاره جدیدش چگونه خواهد بود.

تگ ها


پیر امریک اوبامیانگ آرسنال لیگ برتر فوتبال