ترکیب اصلی آرسنال و واتفورد مشخص شد

دو مربی نفرات اصلی خود را اعلام کردند...

دو مربی نفرات اصلی خود را اعلام کردند

آرسنال در وزرشگاه ویکارج رود، مهمان واتفورد خواهد بود.

به گزارش مدال، آرسنال می تواند با کسب پیروزی در این دیدار به رتبه چهام صعود کرده و جای چلسی را در جدول لیگ برتر بگیرد.

واتفورد: فورستر- کاباسله- کاتکارت- ماسینا- جانمات- دوکوره- کاپوئه- هوگس- فمنیا- گری- دینی

آرسنال: لنو- مصطفی- کوشیلنی- مایراپانوس- مونرئال- توریرا- ژاکا- رمسی- میخیتاریان- ایوبی- اوبامیانگ