ترکیب اصلی پاری‌سن‌ژرمن و رنس مشخص شد

مربیان یازده نفر برگزیده خود را اعلام کردند...

رنس میزبان پاری سن ژرمن خواهد بود.

به گزارش مدال، دو تیم رنس و پاری سن ژرمن در چهارچوب هفته پایانی رقابت های لیگ یک فرانسه به مصاف هم می روند. ترکیب دو تیم به شرح زیر است:

رنس: مندی، کامارا، عبدوالحمید، دینگومه، بابا، دیاسی، دومبیا، کاوالرین، کافارو، اودین، رومائو

پاری سن ژرمن: بوفون، کرر، مارکینیوش، کورزاوا، توماس مونیه، وراتی، لیاندرو پاردس، امباپه، کاوانی، دی ماریا، دراکسلر

تگ ها


هفته پایانی لیگ فرانسه ر‌ٍم لوشامپیونه فرانسه فوتبال