ترکیب بارسلونا برای تقابل با بتیس

تا ساعتی دیگر بارسا مهمان بتیس خواهد بود. بلوگرانا برای ادامه روزهای درخ ......

تا ساعتی دیگر بارسا مهمان بتیس خواهد بود.
بلوگرانا برای ادامه روزهای درخشان خود در لالیگا برای کسب 3 امتیاز به خانه بتیس رفته است.
بتیس: آدان- فرانسیس- فدال- ماندی- دورمیسی- گارسیا- گواردادو- فابیان- خواکین- لئون- کریستن تلو
بارسلونا: تراشتگن- پیکه- سمدو- فرمالن- روبرتو- آلبا- بوسکتس- راکیتیچ- گومس- لوییس سوارز- مسی

تگ ها


اخبار روز لالیگا فوتبال