ترکیب تیمهای ذوب آهن و پدیده مشخص شد

براین اساس ذوب آهن با ترکیب رشید مظاهری، خالد شفیعی، محمد نژادمهدی، اکبر ایمانی، قاسم حدادی فر، حمید بوحمدان، محمدرضا حسینی ، میلاد فخرالدینی، بختیار رحمانی، مرتضی تبریزی و کی روش استنلی به میدان می رود ......

 براین اساس ذوب آهن با ترکیب رشید مظاهری، خالد شفیعی، محمد نژادمهدی، اکبر ایمانی، قاسم حدادی فر، حمید بوحمدان، محمدرضا حسینی ، میلاد فخرالدینی، بختیار رحمانی، مرتضی تبریزی و کی روش استنلی به میدان می رود.
همچنین پدیده نیز با ترکیب حسین مرادمند، محمدرضا ناصحی، اکبر صادقی، امین قاسمی نژاد، سینا زامهران، محمد مهدیخانی، سعید جلالی راد، علی نعمتی، سعید صادقی، سالار افراسیابی، حسین فاضی به زمین می رود.

 

تگ ها


اخبار روز لیگ برتر خلیج فارس فوتبال