ترکیب تیم های لاتزیو و آث میلان

از دور برگشت مرحله نیمه نهایی کوپا ایتالیا تیملاتزیواز ساعت 23:15 به وقت تهران میزبانمیلانخواهد بود ......

 از دور برگشت مرحله نیمه نهایی کوپا ایتالیا تیم لاتزیو از ساعت 23:15 به وقت تهران میزبان میلانخواهد بود.

لاتزیو:

استراکوشا، رادو، کاسرس، دی فرای، ماروشیچ، پارولو، میلینکوویچ ساویچ، لیوا، لولیچ، لوئیز آلبرتو، ایموبیله

آث میلان:

دوناروما، بونوچی، رومانیولی، رودریگز، کالابریا، بیلیا، بوناونتورا، کسیه، سوسو، چالهان اوعلو، کوترونه

تگ ها


اخبار روز فوتبال