ترکیب تیم های موناکو و پاری سن ژرمن

از هفته چهاردهم رقابت های لوشامپیونه فرانسه، موناکو از ساعت 23:30 میزبان پاری سن ژرمن خواهد بود ......

از هفته چهاردهم رقابت های لوشامپیونه فرانسه، موناکو از ساعت 23:30 میزبان پاری سن ژرمن خواهد بود. ترکیب دو تیم:

موناکو : 

سوباشیچ، گلیک، ژمرسون، راگی، ژرژ، توره، فابینیو، تیلمانس، موتینیو، بالده، فالکائو

پاریسن ژرمن :

آرئولا، کورزاوا، تیاگو سیلوا، مارکینیوش، دنی آلوز، وراتی، رابیو، دراکسلر، ام باپه، نیمار، کاوانی

تگ ها


اخبار روز لوشامپیونه فرانسه فوتبال