ترکیب دو تیم آلمان و مکزیک - جام کنفدراسیون ها

در ادامه رقابت های جام کنفدراسیون ها دو تیم آلمان و مکزیک تا دقایقی دیگر به میدان می روند ......

در ادامه رقابت های جام کنفدراسیون ها دو تیم آلمان و مکزیک تا دقایقی دیگر به میدان می روند. برنده این بازی به فینال این رقابت ها راه پیدا می کند.

تگ ها


فوتبال