ترکیب دیدنی 5 ورزش دشوار در مسابقات «هنر ضربه»

چشم بادامی ها در سال های اخیر به ورزش های رزمی ابعاد جدیدی اضافه کرده اند ......

چشم بادامی ها در سال های اخیر به ورزش های رزمی ابعاد جدیدی اضافه کرده اند. در یکی از بهترین نوآوری هایشان ورزش های ژیمناستیک، کاراته، کونگ فو، تکواندو و هنرهای رزمی را با هم ترکیب کرده و شاخه جدیدی ابداع کرده اند. ردبول در این شاخه جدید هر سال مسابقاتی برگزار می کند. در آستانه مسابقات امسال نگاهی به بهترین صحنه های مسابقات سال 2014 داشته باشیم.

تگ ها


اکستریم اسپورتس