ترک مصاحبه مشترک مربیان از سوی گل محمدی

یکی از اشتباهات بزرگ شبکه ۳ در مصاحبه با مربیان استقلال و پرسپولیس قراردادن آنها در کنار هم در پایان بازی بود....

به گزارش "ورزش سه"، کاملا مشخص بود که یحیی گل محمدی و محمود فکری از مصاحبه در کنار هم راحت نیستند و سعی می کنند مراعات هم را بکنند. معمولا در فوتبال حرفه ای شبکه ای که بازی را پخش می کند با مربیان هر دو تیم مصاحبه می کند اما به نوبت  و نه در کنار هم.

یک جایی یحیی گل محمدی می خواست بگوید بعد از زدن گل دوم باز هم چند فرصت گلزنی داشتیم که یک لحظه حرفش را خورد و تنها به یک موقعیت اشاره کرد در حالی که این موقعیت بیشتر از یکی بود. هم چنین چنین حسی را محمود فکری هم داشت. و در نهایت یحیی گل محمدی پیش از پایان مصاحبه و در حالی که محمود فکری در حال حرف زدن بود صحنه را ترک کرد.

بدون شک اگر گزارشگر بازی تصمیم می گرفت به تنهایی با مربیان صحبت کند یحیی گل محمدی و محمود فکری هر دو راحت تر صحبت می کردند. آنها در مصاحبه مشترک تلاش می کردند مراعات هم را بکنند در حالی که باید راحت می بودند و فنی تر حرف می زدند.

تگ ها


استقلال تهران محمود فکری پرسپولیس تهران یحیی گل محمدی