تریلر رونمایی از لباس جدید «منچسترسیتی»

باشگاه منچسترسیتی لباس جدید تیم را با یک ویدیو جالب به طرفداران و هواداران این تیم معرفی کرد ......

باشگاه منچسترسیتی لباس جدید تیم را با یک ویدیو جالب به طرفداران و هواداران این تیم معرفی کرد.