تریپل دبلی استثنایی از «راسل وستبروک» در یک نیمه!

راسل وستبروک، ستاره 28 ساله اوکلاهوما که رکورد تریپل دبل در یک فصل ان.بی ......

راسل وستبروک، ستاره 28 ساله اوکلاهوما که رکورد تریپل دبل در یک فصل ان.بی.ای را شکسته است در دیدار بامداد دوشنبه هیوستون راکتس موفق شد در یک نیمه باز هم تریپل دبل کند. هر چند که با وجود درخشش او اوکلاهوما این دیدار را 113 به 109 واگذار کرد.

تگ ها


بسکتبال