تساوی اوستنده با حضور رضاییان

اوستنده که در ترکیب از بازیکن ایرانیاش بهره میبرد برابر زولته مساوی کرد ......

اوستنده که در ترکیب از بازیکن ایرانی‌اش بهره می‌برد برابر زولته مساوی کرد.
اوستنده یکشنبه شب در هفته بیست و پنجم لیگ یک بلژیک برابر زولته قرار گرفت و این دیدار با تساوی یک بر یک به پایان رسید.
رامین رضاییان در ترکیب اوستنده حضور داشت و ۹۰ دقیقه بازی کرد.
اوستنده با ۲۶ امتیاز در جایگاه چهاردهم  قرار دارد.

تگ ها


اخبار روز فوتبال