تست سرعت بین «رونالدو» و «مسی» در فیفا 18

یک نمونه دیگر از تست سرعت بین دو فوق ستاره فوتبال جهان در نسخه جدید بازی فیفا ......

یک نمونه دیگر از تست سرعت بین دو فوق ستاره فوتبال جهان در نسخه جدید بازی فیفا. ببینیم کدامشان در حرکت با توپ سریع تر هستند.

تگ ها


گیم فوتبال