تست سرعت کندترین بازیکنان «فیفا 18»

در ویدئویی جالب مسابقه سرعت این بار بین کندترین بازیکنان فیفا 18 برگزار شده است ......

در ویدئویی جالب مسابقه سرعت این بار بین کندترین بازیکنان فیفا 18 برگزار شده است. ببینیم کدامشان دیرتر از خط پایان می گذرند.

تگ ها


گیم فوتبال