تشویق برانکو توسط هواداران پرسپولیس/ویدیو

حضور برانکو در زمین قبل از دیدار پرسپولیس و سپید رود را تماشا می کنید....

حضور برانکو در زمین قبل از دیدار پرسپولیس و سپید رود را تماشا می کنید.