تشویق بوندسلیگایی سرمربی جدید تراکتور در تمرین

تماشاگران پور شور تبریزی امروز به سبکجالببوندسلیگایی سرمربی جدید ترک خود را مورد تشویق قرار دادند،ساغلام به تازگی هدایت تراکتوری ها را بر عهده گرفته است ......

تماشاگران پور شور تبریزی امروز به سبک جالب بوندسلیگایی سرمربی جدید ترک خود را مورد تشویق قرار دادند،ساغلام به تازگی هدایت تراکتوری ها را بر عهده گرفته است.

تگ ها


اخبار روز Tractor لیگ برتر خلیج فارس فوتبال