تشویق تماشاگران ایرانی در امارات/ اختصاصی مدال

تماشاگران ایرانی در امارات هم تیم ملی را تنها نگذاشته‌اند....

ویدئوی اختصاصی مدال را مشاهده کنید از تشویق تماشاگران ایرانی حاضر در امارات.

تگ ها


ویدئو ایران ویتنام فوتبال