تشویق علی کریمی توسط هواداران پرسپولیس/ ویدیو

تشویق علی کریمی توسط هواداران پرسپولیس را تماشا می کنید....

در واکنش به اعتراضات علی دایی و تلاش لیدرها برای جلوگیری از تشویق علی کریمی، هواداران پرسپولیس به تشویق علی کریمی پرداختنند.