تشویق هواداران استقلال در ورزشگاه عبدالله بن خلیفه/ ویدیو

هواداران استقلال در ورزشگاه عبدالله بن خلیفه حاضر شدند....

تشویق هواداران استقلال را در دیدار با الدحیل تماشا می کنید.