تشویق وریا غفوری در دقیقه 21/ ویدیو

وریا غفوری از سوی هواداران به شدت مورد تشویق قرار گرفت....

هواداران استقلال وریا غفوری را در دقیقه 21 دیدار با پارس جنوبی تشویق کردند.