تصادفات ورستاپن، فتل و همیلتون در گرندپری مکزیک 2017

......

مروری بر سه تصادف بهترین های فرمول یک که در گرندپری مکزیک اتفاق افتاد.

تگ ها


اکستریم اکستریم اسپورتس