تصاویری از تمرین عصر امروز تیم تراکتور زیرنظر دستیاران دنیزلی

تمرین عصر امروز تراکتوری‌ها که آخرین تمرین این تیم پیش از عزیمت به ترکیه بود در غیاب مصطفی دنیزلی و زیرنظر دستیاران وی برگزار شد....

تمرین عصر امروز تراکتوری‌ها که آخرین تمرین این تیم پیش از عزیمت به ترکیه بود در غیاب مصطفی دنیزلی و زیرنظر دستیاران وی برگزار شد.

آخرین تمرین تراکتور پیش از عزیمت به ترکیه زیر نظر دستیاران دنیزلی برگزار شد.

به گزارش مدال، مصطفی دنیزلی برای فراهم‌کردن شرایط اردو، در ترکیه حضور دارد و تمرینات تیم تراکتور از فردا در ارزروم زیرنظر این مربی پیگیری خواهد شد.

تصاویری از تمرین عصر امروز تیم تراکتور زیرنظر دستیاران دنیزلی
تصاویری از تمرین عصر امروز تیم تراکتور زیرنظر دستیاران دنیزلی
تصاویری از تمرین عصر امروز تیم تراکتور زیرنظر دستیاران دنیزلی
تصاویری از تمرین عصر امروز تیم تراکتور زیرنظر دستیاران دنیزلی
تصاویری از تمرین عصر امروز تیم تراکتور زیرنظر دستیاران دنیزلی
تصاویری از تمرین عصر امروز تیم تراکتور زیرنظر دستیاران دنیزلی
تصاویری از تمرین عصر امروز تیم تراکتور زیرنظر دستیاران دنیزلی
تصاویری از تمرین عصر امروز تیم تراکتور زیرنظر دستیاران دنیزلی

اخبار مرتبط:
گزارش تمرین امروز تراکتور/ غیبت ۳ بازیکن در تمرین تراکتوری‌ها