تصاویر بی نظیر «موج سواری» در ساحل طلا از دید درون ها!

ساحل طلا در استرالیا به خاطر موج های زیبا و بزرگش بهشت موج سواران جهان است ......

ساحل طلا در استرالیا به خاطر موج های زیبا و بزرگش بهشت موج سواران جهان است. در این ویدیوی دیدنی جذاب ترین تصاویر موج سواری بهترین های جهان در این ساحل را از دیدی دِرون ها خواهید دید.