تصمیم سران یونایتد؛ تا 2024 با سولسشر

کسب نتایج خوب منچستر یونایتد با سولسشر سران باشگاه را بر آن داشته است تا قرارداد سرمربی موقت تیم را دائمی کنند...

کسب نتایج خوب منچستر یونایتد با سولسشر سران باشگاه را بر آن داشته است تا قرارداد سرمربی موقت تیم را دائمی کنند

منچستر یونایتد مذاکرات اولیه با سولسشر برای انتصاب به عنوان سرمربی دائمی تیم را روز دوشنبه آغاز خواهد کرد.

به گزارش مدال، رکورد اسپورت در گزارشی آورده است که مذاکرات روز دوشنبه با اوله انجام می‌شود و پیشنهاد شیاطین سرخ برای این سرمربی قراردادی  4 ساله به ارزش 30 میلیون پوند به اضافه پاداش‌ها خواهد بود.
از سوی دیگر با توجه به قرارداد لوله گونار سولسشر با باشگاه مولده، اد وودوارد برای خرید باقیمانده قرارداد وی با این باشگاه، پیشنهاد پرداخت 7.6 میلیون پوند به عنوان غرامت داده است.