تصمیم شجاعانه تراکتور؛ در تبریز بازی می کنیم یا دوحه

راکتورسازی اگر نتواند در دوحه میزبان حریف عربستانی اش باشد از لیگ قهرمانان آسیا کنار می کشد ......

راکتورسازی اگر نتواند در دوحه میزبان حریف عربستانی اش باشد از لیگ قهرمانان آسیا کنار می کشد.
کنفدراسیون فوتبال آسیا بعد از گرفتن حق میزبانی ایران در یک تصمیم زورگویانه تراکتورسازی را ملزم به بازی در مسقط عمان کرده است و حال تراکتورسازی به این تصمیم معترض است و می گوید یا در تبریز بازی می کند یا در دوحه
آفرین به تصمیم شجاعانه تیم تراکتورسازی. باید یک جایی در برابر حرف زور ایستاد و اجازه نداد که حق پایمال شد.

تگ ها


اخبار روز Tractor AFC Champions League فوتبال