تصمیم عجیب لاتزیو؛ استخدام جن‌گیر برای پایان بحران!

یک روزنامه محلی ایتالیایی به نام ماساگهرو در گزارشی ادعا کرده لاتزیو به خاطر بدشانسیهای اخیر و برگرداندن شانس به بازیکنان تیمش، کشیشی استخدام کرده تا زمین چمن تمرین بیانکوچلستی را با آب مقدس غسل دهد و ارواح خبیثه را از کمپ تمرینی پاک کند ......

یک روزنامه محلی ایتالیایی به نام  ماساگهرو در گزارشی ادعا کرده لاتزیو به خاطر بدشانسیهای اخیر و برگرداندن شانس به بازیکنان تیمش، کشیشی استخدام کرده تا زمین چمن تمرین بیانکوچلستی را با آب مقدس غسل دهد و ارواح خبیثه را از کمپ تمرینی پاک کند ...

یک روزنامه محلی ایتالیایی به نام « ماساگه‌رو» در گزارشی ادعا کرده لاتزیو به خاطر بدشانسی‌های اخیر و برگرداندن شانس به بازیکنان تیمش، کشیشی استخدام کرده تا زمین چمن تمرین بیانکوچلستی را با آب مقدس غسل دهد و ارواح خبیثه را از کمپ تمرینی پاک کند. لاتزیو در این فصل با مشکل مصدومیت پردامنه بازیکنانش روبه‌رو بوده و به همین خاطر نتوانسته‌اند نمایش خوب فصل گذشته را دوباره تکرار کنند و در لیگ اروپا هم توسط سویا حذف شدند. هرچند مدیران میانی باشگاه خبر استخدام کشیش برای مراسم جن‌گیری را قویا تکذیب کرده‌اند و گفته‌اند تنها فردی را استخدام کرده‌اند تا آنها را از چشم‌زخم دور کند و شانس را به اردوی تیم برگرداند. باید دید لاتزیو که باید رد ردیدار بعدی برابر میلان اوج گرفته در جام حذفی ظاهر شود، می‌تواند به نوار برد برگردد یا همچنان ارواح خبیثه در کمپ این تیم تردد می‌کنند.