تصویب ‌آیین‌نامه اصلاحی کمیسیون ورزشکاران

هیات اجرایی کمیته ملی المپیک آیین نامه جدیدی را برای کمیسیون ورزشکاران تصویب کرد....

یه گزارش "ورزش سه" و به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک، شصت و سومین نشست هیات اجرایی کمیته ملی المپیک ظهر امروز با حضور صالحی امیری رییس کمیته و دیگر اعضای هیات اجرایی برگزار شد.


کیکاوس سعیدی دبیر کل کمیته ملی المپیک در این باره اظهار داشت: از مهمترین موارد مطروحه در نشست امروز بررسی آیین نامه اصلاحی کمیسیون ورزشکاران بود که علاوه بر اعضای هیات اجرایی آقایان سجادی، قراخانلو، رحیمی، فتاحیان و خانم اسلامیان حضور داشتند که پس از بحث  و تبادل نظر پیرامون آیین‌نامه پیشنهادی پس از اعمال اصلاحات نهایی و رفع برخی ابهامات موجود به تصویب رسید که به زودی به کمیته بین المللی المپیک( IOC) ارسال خواهد شد.


وی ادامه داد: بر اساس این آیین نامه بزودی جلسه انتخاب رئیس و نائب رئیس کمیسیون صورت خواهد گرفت و متعاقب آن دبیر کمیسیون با هماهنگی توسط دبیر کل کمیته انتخاب خواهد شد.


سعیدی گفت: همچنین در خصوص افزایش میزان پرداختی ماهانه مدال آوران بازیهای المپیک نیز تصمیم‌گیری‌های لازم صورت پذیرفت و مقرر شد بر اساس نرخ افزایش قانونی وزارت کار بصورت سالانه و افزایش ضریب تعیین شده اعمال شود.


همچنین در نشست امروز برخی دستورالعمل‌های داخلی کمیته نیز مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

تگ ها


کمیته المپیک