تصویری از وزنه بردار ایران در حال دعا خواندن قبل از شروع مسابقات

محمد رضا براری وزنه بردار دسته 105 کیلوگرم ایران تا لحظاتی دیگر رقابت خودش با وزنه برداران دیگر را در المپیک آغاز می کند ......

محمد رضا براری وزنه بردار دسته 105 کیلوگرم ایران تا لحظاتی دیگر رقابت خودش با وزنه برداران دیگر را در المپیک آغاز می کند.

این اتفاق در حالی قرار است بیفتد که براری در سالنی که پشت محل اصلی مسابقات است در حال خواندن دعا و راز و نیاز با خدای خودش است.

او قبل از مسابقه هم از همه مردم ایران التماس دعا داشت و می گفت همه برای موفقیت او و برای موفقیت ایران دعا کنند.

تگ ها


اخبار روز وزنه‌برداری