تعادل اصل مهم در تکواندو

همانگونه که می دانیم تعادل و توازن در حرکات و عضلاتی که در یک مفصل مشترک اعمال حرکت می کنند، برای یک زندگی سالم امری حیاتی می باشد. این امر برای ورزشکاران عزیز مقوله ای بسیار مهم می باشد....

به گزارش “ورزش سه”، برای ارزیابی تعادل در تکواندو شناخت و درک دو عامل اساسی مهم می باشد.

در انعطاف پذیری همزمان با حفظ تعادل وقبل از به کارگیری عضلات در نظر داشتن دامنه حرکت ورزشکار در بخشهای مورد نظر بدن مهم و اساسی می باشد.


به طور مثال: اگر ورزشکاری در اجرای حرکتی تعادلی مانند آپ چاگی روی یک پا ایستاده باشد وپای دیگرش یا پای ضربه زننده جلوی بدن ودر صفحه افقی به جلو کشیده شود ودر نقطه مشخصی از حرکت تعادل خود را از دست بدهد و مجبور شود گامی به جلو بردارد ممکن است اینطور فرض شود که او در صفحه افقی تعادل مناسب را ندارد در صورتیکه اگر نگاه دقیقی به مفصل مچ پای تکیه گاه وی داشته باشید می توانید دریابید که چرخش بیرونی آن مفصل که کمتر از حد مناسب است وهمین عامل باعث از دست رفتن تعادل وی می شود واین امر توانایی انجام حرکت را محدود می کند.

عامل مهم دیگر قدرت می باشد. اگر عضلات بدن قدرت لازم را نداشته باشد تا با کشش انبساطی از سرعت حرکت بکاهد ورزشکار احتمالا قادر نخواهد بود حالت بدن خود را حفظ کند وبا چابکی تعادل خود را باز یابد و تغییر جهت بدهد.

برای مثال ضربه دولیو چاگی را مجسم کنیم ورزشکار برای اجرای ضربه باید پای خود را در حد کمی بالای سر بالا آورد وپای تکیه گاه خود را تا زاویه ۱۸۰ درجه نسبت به حالت اولیه بچرخاند اگر پای تکیه گاه کاملا به سمت بیرون نچرخد ممکن است اشکالاتی نظیر زاویه داشتن بدن در هنگام اجرای تکنیک گرفته شود ویا اینکه باعث افتادگی زانو به سمت پایین می شود واین عامل نحوه اجرای تکنیک دولیو چاگی را بسیار نازیبا میکند ونیز اگر ضربه از قدرت کافی برخوردار نباشد ناتوانایی هایی نظیر مکثی کوتاه در هنگام بازشدن یا ثابت نگه داشتن بدن در هنگام اجرا یا ناتوانی در جمع کردن پا بعد از اجرا به نسبت جمع شدن پا قبل از اجرا تکنیک دیده می شود .در نهایت این عوامل همگی دست به دست هم می دهند و اینگونه برداشت خواهد شد که ورزشکار در اجرای تکنیک تعادل لازم را ندارد.

بطور کلی در تمام حرکات وتکنیکهای تکواندو تعادل دارای بیشترین اهمیت می باشد اگر فردی در حال تعادل و استواری قرار بگیرد اجازه حملات سریع را نمی یابد در حالیکه دفاع در چنین وضعیتی می تواند به بهترین شکل ممکن صورت یابد.

برای عملکرد بهتر تعادل بدن در ضربات و تکنیکهای تکواندو می توان با بدنسازی و کار با وزنه و همچنین کش های مختلف  عضلات همسترینگ و سرینی و عضلات لگن را به قدرت و توان کافی رسانید و با کشش های موثر در عضلات  مورد نطر انعطاف پذیری بدن را نیز به حد مطلوب و قابل توجهی رسانید.

وسیله هایی همچون توپ بوسوبال برای تمرینات تعادلی بسیار مفید و موثر میباشد.


با استفاده از بوسو بال می توان تمرینات تعادلی و مقاومتی ویژه ای را انجام داد . بوسو بال باعث برقراری تعادل بین عصب و عضله میشود و برای تمرینات استقامتی و عضلانی بی همتاست .

 در پایان، به نقل از استادان بزرگ رزمی همچون بروس‌لی، یک رزمی کار باید همانند آب روان باشد، آب با اینکه روان است ومی تواندشکل هر چیزی را بخود می گیرد ولی در عین حال می تواند یک صخره بزرگ را متلاشی کند. وضعیت غیر متعادل در مورد حملات شاید تا حدودی موثر واقع شود ولی برای دفاع کردن بدون شک مساعد نمی باشد.بدین ترتیب ورزشکاران عزیز برای کسب  تعادل  بیشتر در اجرای تکنیک مقوله  مهم انعطاف وقدرت را بیشتر در نظر داشته باشید و همچنین  می توانید با استفاده از تمریناتی که باعث ریلاکس وکشیده شدن عضله تحت انقباض به همراه تقویت عضلات با تمرینات مستمر به بهبود تعادل بدن وهمچنین اجرای هر چه زیباتر وقدرتی تر تکنیکهای مورد نظر خود دست یابید ودر نهایت تعادل مطلوب بدن را کسب خواهید نمود.

سارا  استادآقا

تگ ها


تکواندو