تعطیلی تمرین امروز تراکتور سازی

تمرین امروز تیم تراکتور سازی با نظر کادز فنی تعطیل اعلام شده است. تمرین امروز تیم تراکتور سازی پس از ریکاوری رو گ ......

تمرین امروز تیم تراکتور سازی با نظر کادز فنی تعطیل اعلام شده است.

تمرین امروز تیم تراکتور سازی پس از ریکاوری رو گذشته تعطیل اعلام شده است تا شاگردان سرمربی ترکیه ای تراکتور سازی استراحت یک روزه ای را در برنامه خود داشته باشند

شاگردان سائلام از فردا خود را به منظور حضور در دیدار مقابل الاهلی عربستان آماده خواهند کرد.

تگ ها


اخبار روز Tractor لیگ برتر خلیج فارس فوتبال