تعقیب و گریز دیدنی «بوتاس» و «فتل» در دور آخر «گرندپری» روسیه 2017

دور آخر گرندپری روسیه بسیار حساس دنبال شد. والتری بوتاس که از اول مسابقه از ......

دور آخر گرندپری روسیه بسیار حساس دنبال شد. والتری بوتاس که از اول مسابقه از دیگران جلو زده بود در دور آخر تعقیب و گریزی دیدنی با سباستین فتل داشت. رقابت جذاب این دو را از زاویه دید سباستین فتل ببینیم.

تگ ها


اکستریم اکستریم اسپورتس