تعقیب و گریز دیدنی «شوماخر» و «مونتویا» در گرندپری اتریش 2001

دور جدید مسابقات فرمول یک به زودی در اتریش برگزار می شود. به این بهانه یادی از یکی از مهیج ترین کورس ......

دور جدید مسابقات فرمول یک به زودی در اتریش برگزار می شود. به این بهانه یادی از یکی از مهیج ترین کورس های تاریخ این پیست داشته باشیم که بین شوماخر و مونتویا در سال 2001 اتفاق افتاد.

تگ ها


اکستریم اکستریم اسپورتس