تعقیب و گریز سلاطین دریفت در روستاهای روسیه!

دایگو سایتو و وان گیتین، دو تن از متخصصان دریفت در روستاهای روسیه مسابقه مهیجی برگزار کردند و صحنه های بی نظیری خلق کردند ......

دایگو سایتو و وان گیتین، دو تن از متخصصان دریفت در روستاهای روسیه مسابقه مهیجی برگزار کردند و صحنه های بی نظیری خلق کردند. این ویدیوی جذاب را از دست ندهید.

تگ ها


اکستریم اکستریم اسپورتس