تعلیق رقیب بهداد سلیمی !

رقیب بهداد سلیمی به دلیل دوپینگ تعلیق شد. فدراسیون جهانی وزنه برداری ر ......

رقیب بهداد سلیمی به دلیل دوپینگ تعلیق شد.

 فدراسیون جهانی وزنه برداری روسلان البگوف دارنده مدال برنز المپیک لندن و قهرمان جهان در سال 2014 و 2013را به دلیل دوپینگ تعلیق کرد.
فدراسیون جهانی اعلام کرد تا مشخص نشدن کامل قضیه هیچ اظهار نظری در این مورد نخواهد کرد.

تگ ها


اخبار روز وزنه‌برداری