تعلیق یکی از مدیران باشگاه وستهام

تونی هنری، مدیر نقل و انتقالات باشگاه وستهام اخیرا اعلام کرده بود که باشگاه قصد دارد تعداد بازیکنان آفریقایی خود را محدود کند، زیرا به عقیده او، بازیکنان آفریقایی رفتار و کردار خوبی ندارند و دائم به دنبال ساختن جنجال و آشوب هستند ......

 تونی هنری، مدیر نقل و انتقالات باشگاه وستهام اخیرا اعلام کرده بود که باشگاه قصد دارد تعداد بازیکنان آفریقایی خود را محدود کند، زیرا به عقیده او، بازیکنان آفریقایی رفتار و کردار خوبی ندارند و دائم به دنبال ساختن جنجال و آشوب هستند. همین اظهارات، واکنش باشگاه وستهام را به همراه داشت و آنها مدیر با تجربه خود را فعلا تعلیق کرده اند.
در بیانیه باشگاه وستهام آمده:" باشگاه تایید می‌کند که تونی هنری، مدیر نقل و انتقالات باشگاه تا پایان تحقیقات، از کار خود تعلیق شده است. باشگاه وستهام هیچگونه تبعیضی را قبول نمی‌کند."
لرد اوسسلی، مدیر داخلی باشگاه که مسئولیت این تعلیق با او بوده، ایمیلی از سوی هنری را منتشر کرد که در این ایمیل، هنری چنین اتهاماتی به بازیکنان آفریقایی زده است. در این ایمیل آمده:" ما دیگر بازیکن آفریقایی نمی‌خواهیم، زیرا آنها به اندازه کافی خوب نیستند. من توماس را برای تماشای بازی آنها فرستادم و او هم موافق نبود. اگر پالاس آنها را جذب کند، خوش به حالشان!"
از هنری سوال شده بود که آیا این سیاست باشگاه بوده که بازیکنان غیرآفریقایی جذب کند و او این موضوع را رد کرده؛ ولی تایید کرده که مدیریت باشگاه نیز از این موضوع که آنها کمتر به سراغ بازیکنان آفریقایی بروند، حمایت می‌کند. او گفته بود:" نه موضوع نژادپرستانه نیست. به نظرم برخی از آنها رفتار بدی دارند. ما با ساخو مشکل داشتیم. به نظرم وقتی آنها در ترکیب جایی ندارند، آشوب ایجاد می‌کنند. این موضوع ربطی به نژاد آفریقایی ها ندارد.
به بازیکنان درجه یک آفریقایی نگاه کنید، هیچ مشکلی ندارند. با این حال برخی از آنها وقتی بازی نمی‌کنند برای ما مشکل ساز می‌شوند."

تگ ها


اخبار روز وستهام لیگ برتر فوتبال