تعیین مجمع فدراسیون ورزش همگانی باوزارت ورزش است اما نه برای دخالت

معاون وزیر ورزش با تاکید بر افزایش اعضای مجمع انتخاباتی فدراسیون ورزش‌های همگانی گفت: ترکیب نهایی توسط وزارت ورزش انتخابات می شود اما هدف مهندسی کردن انتخابات نیست....

عبدالحمید احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تاخیر ایجاد شده در روند انتخابات فدراسیون ورزش های همگانی گفت: فرآیندی در رابطه با اساسنامه فدراسیون های ورزشی و بازنگری در موارد مربوط به برخی فدراسیون ها در حال انجام بود که به خاطر آن نمی توانستیم انتخابات را برگزار کنیم.

وی با تاکید بر اینکه تیرماه قطعا انتخابات فدراسیون ورزش های همگانی برگزار خواهد شد، خاطرنشان کرد:  اساسنامه جدید فدراسیون ها آبان ماه سال ۹۸ مصوبه دولت را گرفت اما هنوز ابلاغ نشده است. البته اخیرا معاون اول رئیس جمهور مصوبه ای را به وزارت ورزش و جوانان ابلاغ کرده که ترکیب مجمع عمومی  فدراسیون هایی ورزش همگانی، روستایی و عشایری، پهلوانی و فدراسیون های چندرشته ای طبق دستورالعمل این وزارتخانه خواهد بود. بر همین اساس تیرماه را به عنوان زمان برگزاری انتخابات نهایی کرده ایم.

معاون توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش در واکنش به این مسئله که «این مصوبه بر اساس پیشنهاد وزارت ورزش در دستور کار دولت قرار گرفته یا خود دولت پیگیر آن بوده است؟»، تاکید کرد که مصوبات دولت به پیشنهاد وزارتخانه ها وسازمان ها و پس از بررسی در کمیسیون های تخصصی و  تصویب هیات وزیران به مرحله ابلاغ می رسد.

احمدی در ادامه در مورد تغییرات اعمال شده در ترکیب اعضای مجمع چهار فدراسیون و از جمله فدراسیون ورزش های همگانی و لزوم اعمال آن تاکید کرد: همه فدراسیون ها شرایط یکسانی ندارند بنابراین نمی توان آنها را در شرایط یکسان مدیریت کرد. برخی از فدراسیون ها از حیث عملکرد و کارکرد شرایط خاصِ خود را دارند از جمله همین فدراسیون ورزش های همگانی که با رویکرد داخلی تشکیل شده است.

وی خاطرنشان کرد: این فدراسیون همراه با سه فدراسیون روستایی و عشایری، پهلوانی و زورخانه ای و پزشکی ورزشی، و برخی از فدراسیون های چندرشته ای که با هدف پیگیری برخی ماموریت های داخلی تشکیل شده اند از نظر مجمع و ترکیب آن با دیگر فدراسیون ها که به تبعیت از فدراسیون های جهانی خود تشکیل و آغاز به کار کرده اند باید تفاوت هایی داشته باشند. به همین دلیل بود که پیشنهاد تغییر ترکیب مجمع در این فدراسیون ها ارائه شد.

این مقام مسئول در وزارت ورزش در مورد چرایی این موضوع و تاثیری که می تواند برای کارایی فدراسیون های موردنظر داشته باشد، گفت: رویکرد وزارت ورزش و جوانان این بوده و هست که مجامع فدراسیون ها فقط محدود به هیأت های استانی نباشد. باید تمام بخش های مرتبط با ورزش در مجامع حضور داشته باشند. به همین دلیل ترکیب مجامع این فدراسیون ها که رویکرد و ماموریت داخلی دارند از ۴۵ نفر به ۶۵ نفر ارتقا پیدا کرد.

«همین مسئله شائبه دخالت در انتخابات را ایجاد کرده و اینکه و وزارت ورزش قصد دارد افرادی را به عنوان عضو جدید به ترکیب مجمع اضافه کند تا به واسطه آنها رای برای گزینه موردنظر خود را جمع کند»، احمدی در واکنش به این موضوع مطرح توسط خبرنگار مهر گفت: تعیین ترکیب اعضای مجمع توسط وزارت ورزش نه با هدف دخالت در روند انتخابات و آرا؛ بلکه با هدف استفاده از ظرفیت های مرتبط با توسعه فعالیت این فدراسیون هاست و اینکه از هم افزایی ایجاد شده در تقویت مدیریت آن ها استفاده شود.

وی در عین حال تصریح کرد: وزارت ورزش بزرگترین حامی فدراسیون ها به حساب می آید. منابع مالی و زیرساخت های لازم برای آنها هم توسط وزارتخانه تامین می شود. در این بین شرایط فدراسیون هایی نظیر همگانی و روستایی با فدراسیون های تک رشته ای متفاوت است. فدراسیونی مانند ورزش های همگانی با مسئولیت توسعه ورزش همگانی در کشور و در بین همه آحاد و اقشار جامعه به طور مستقیم با سلامت جسم و روح مردم در ارتباط است.

معاون وزیر ورزش همچنین در مورد اینکه گفته می شود دو نفر از کاندیداها موردنظر وزارت ورزش در اننتخابات فدراسیون ورزش های همگانی هستند، گفت: در مورد این مسئله از همان هایی که طرح موضوع کرده اند، بپرسید.

احمدی در پایان در پاسخ به این سوال که «با این شرایط بهتر نبود روسای این فدراسیون ها را به طور مستقیم منصوب می کردید تا چنین شائبه هایی ایجاد نشود؟»، تاکید کرد: تعیین روسای فدراسیون ها انتصابی نیست، باید فرآیند تشکیل مجمع عمومی و برگزاری انتخابات دنبال شود.

تگ ها


عبدالحمید احمدی فدراسیون ورزش همگانی مجمع انتخاباتی فدراسیون های ورزشی ثبت نام کاندیداها