تغییرات آرام در وزارت ورزش

......

 

یر ورزش که در حضور دوباره اش در این وزارتخانه هنوز تغییراتی ایجاد نکرده، قصد دارد دو انتصاب جدید در این مجموعه داشته باشد که البته یکی از آنها اجباری است!

اگرچه در رابطه با تغییر پست ها و معاونت های وزارت ورزش که در ماه های پایانی دولت قبل دست نخورده باقی ماندند، مانند معاونت توسعه ورزش همگانی صحبت هایی مطرح است اما بی شک اولین انتصاب در این وزارتخانه باید برای معاونت مالی این وزارتخانه باشد؛ پستی که این روزها صندلی مدیریت آن خالی است و به همین دلیل خیلی از ورود و خروج ها با نظارت شخص وزیر انجام می شود

سیدعلی آقازاده که ۲۹ فروردین ماه امسال به جای مناف هاشمی و به عنوان سرپرست معاونت توسعه منابع مالی و انسانی وزارت ورزش معرفی شد، در دولت دوازدهم به عنوان استاندار استان مرکزی منصوب شد. این انتصاب ۱۹ مهرماه انجام شد و بر همین اساس آقازاده  از یک هفته پیش به طور رسمی مسئولیت خود در وزارت ورزش را واگذار و این وزارتخانه را ترک کرد تا به مسئولیت جدیدش به عنوان استاندار  رسیدگی کند

شاید معاونت توسعه منابع مالی وزارت ورزش مهمترین معاونت این وزارتخانه نباشد اما بی شک به عنوان یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین معاونت ها، از اهمیت زیادی برخوردار است. با این حال صندلی این معاونت تعیین کننده از یک هفته پیش بدون مدیر است و هنوز برای آن تعیین تکلیف نشده؛ این در حالی است که از چند هفته پیش از انتصاب رسمی آقازاده به عنوان استاندار استان مرکزی، این بحث مطرح بود و بر همین اساس گزینه هایی هم به عنوان جایگزین وی مطرح شدند از جمله برخی معاونان پیشین وزارت ورزش.

با این حال هنوز گزینه ای به عنوان سرپرست جدید معاونت مالی وزارت ورزش منصوب نشده است. به همین دلیل طی بیش از یک هفته ای که آقازاده به طور رسمی از وزارت ورزش رفته، شخصِ وزیر ورزش مسائل مالی این وزارتخانه را تحت کنترل دارد. اینگونه که کارها توسط دفتر طرح و برنامه وزارت ورزش و با امضای مستقیم سلطانی فر پیش می رود

در هر صورت جابه جایی ها وزارت ورزش در دوره جدید مدیریت سلطانی فر بالاجبار از معاونت مالی این وزارتخانه آغاز شده اما وی که ریاست رئیس مجمع شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی را هم عهده دار است، قصد دارد مدیرعامل این مجموعه را نیز تغییر دهد.

مصطفی مدبر ۲۹ آذرماه سال ۹۲ با حکم محمود گودرزی وزیر وقت وزارت ورزش و رئیس مجمع شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی به عنوان مدیرعامل این شرکت منصوب شد اما ظاهرا سلطانی فر قصد دارد از وی در مسئولیت دیگری استفاده کند و به دنبال جابجایی در شرکت توسعه است

زمزمه های تغییر مصطفی مدبر که از چند هفته پیش آغاز شده بود حالا رنگ و بوی جدی تری به خود گرفته و نزدیکان به وزارت ورزش اعتقاد دارند بزودی فرد جدیدی به جای مدبر روی صندلی مدیرعامل شرکت توسعه خواهد نشست

به گزارش مهر، مسعود سلطانی فر که در ۹ ماه پایانی دولت قبل (دولت یازدهم) عهده دار پست وزارت ورزش بود، یک ماه و نیم پس از ورودش به این وزارتخانه طرح جابه جایی ها و تغییرات را در مجموعه مطبوعش کلید زد. وی تغییرات مورد نظرش را با انجام انتصاب هایی برای حوزه مدیرکل حوزه وزارتی (برانوش نیک بین) و مدیر کل دفتر بین الملل (ماندانا رسولی) آغاز کرد و اینگونه راه را برای تغییر در پست های مهم تر مانند معاونت بانوان و توسعه ورزش قهرمانی باز کرد.

در واقع سلطانی فر در اولین روزها و هفته های آغاز به کارش در وزارت ورزش بیشتر نظاره گر بود و اجازه داد ورزش و ورزشی ها در تمام بخش ها و حوزه ها به حرکت شان ادامه دهند سپس برای اعمال تغییرات موردنظرش دست به کار شد. این روند در دوره جدید مدیریت وی که دو ماه و نیم از آن می گذرد، هنوز آغاز نشده اما با این اوصاف به نظر می رسد، آغاز آن هم پر سر و صدا باشد.

 

تگ ها


اخبار روز المپیک