Banner

تغییر عجیب سیستم بلیت فروشی والیبال قهرمانی آسیا/جایگاه بانوان پر شد!

برای بانوان هیچ بلیتی در نظر گرفته نشده و صرفا در سایت فدراسیون والیبال یک بخش نمایشی طراحی شده است...

به گزارش مدال،عصر روزگذشته سامانه بلیت فروشی رقابت های والیبال قهرمانی آسیا شروع به کار کرد اما در آن هیچ بلیتی برای فروش به بانوان نبود و به عبارت دیگر بلیت جایگاه بانوان به فروش نمی رسید.
وقتی گزینه زنان را در بخش جنسیت انتخاب می کنید و وقتی می خواهید برای خرید بلیت اقدام کنید، نه تنها برای بازی های اولین روز، بلکه برای 3 روز دیگر هم پیغامی روی صفحه نمایش داده می شود که جایگاه زنان پر شده است!در واقع برای این قسمت هیچ بلیتی در نظر گرفته نشده و صرفا یک بخش نمایشی طراحی شده است.گویا تصمیم گیری اینطور بوده که حضور زنان در مسابقات والیبال قهرمانی آسیا در تهران به صورت گزینشی باشد.
احتمالا فدراسیون والیبال بدون بلیت فروشی تعداد محدودی بلیت را در اختیار زنان قرار می دهد و در هر مسابقه آن ها را در یک جایگاه مستقر خواهد کرد!

تگ ها


والیبال قهرمانی آسیا نفروختن بلیت به بانوان فوتبال