تقدیر از ارتشیان پیش از آغاز دیدار استقلال و ماشین سازی/ ویدیو

پیش از آغاز دیدار استقلال و ماشین سازی در ورزشگاه آزادی از ارتشیان تقدیر شد....

ارتشیان در مراسم تقدیر در ورزشگاه آزادی مورد حمایت هواداران واقع شدند.