تقدیر ایرانی و جلود از دبیر فدراسیون وزنه برداری

سرپرست و نایب رئیس فدراسیون جهانی وزنه‌برداری از عملکرد ۴ ساله دبیر فدراسیون ایران در کمیته مربیگری و آموزش فدراسیون جهانی تقدیر کردند....

دوره ۴ ساله عضویت بیرانوند در این کمیته به پایان رسیده و سه روز پس از اتمام مسابقات جهانی ۲۰۲۱ وزنه‌برداری، در دو روز ۲۰ و ۳۰ آذر کنگره انتخاباتی IWF در تاشکند ازبکستان به انجام خواهد رسید که علاوه بر سه کاندیدای ایرانی دیگر در بخش‌های مختلف، همچنان بیرانوند کاندیدای حضور در کمیته مربیان و آموزش فدراسیون جهانی است.

در همین راستا تقدیر نامه‌ای از سوی فدراسیون جهانی برای بیرانوند ارسال شده که طی آن از خدمات و مشارکت او در زمان عضویت چهار ساله در کمیته مربیگری و تحقیق IWF در سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ تقدیر و تشکر شده است.

تگ ها


وزنه برداری وزنه‌برداری