تقلید سبک خوشحالی گریزمان توسط نیمار و سوارز!

در آخرین تمرین بارسلونا نیمار و لوئیس سوارز سعی کردند سبک خوشحالی آنتوان گریزمان را تقلید کنند ......

در آخرین تمرین بارسلونا نیمار و لوئیس سوارز سعی کردند سبک خوشحالی آنتوان گریزمان را تقلید کنند. نتیجه تلاش شان را خودتان ببینید!

تگ ها


طنز ورزشی لالیگا فوتبال