تقویم لیگ برتر انگلیس(لورن – 12 دسامبر)

لوُرِن بازیکن بازنشسته کامرونی است که در آرسنال و پورتسموث Portsmouth بازی کرده است ......

لوُرِن بازیکن بازنشسته کامرونی است که در آرسنال و پورتسموث Portsmouth بازی کرده است. در آرسنال او به افتخارات زیادی دست پیدا کرد و به عنوان یکی از "شکست ناپذیران" شناخته می شود؛ عنوانی که به ترکیب سال ۲۰۰۴ آرسنال داده شد، آنها در تمام فصل ۲۰۰۴-۲۰۰۳ شکست نخوردند.