تقویم پی.اس.جی در سال 2017؛ «نیمار»

مروری بر جالبترین لحظات نیمار در شش ماهی که از حضورش در پاریسن ژرمن میگذرد خواهیم داشت ......

مروری بر جالب‌ترین لحظات نیمار در شش ماهی که از حضورش در پاریسن ژرمن می‌گذرد خواهیم داشت.

تگ ها


Neymar da Silva Santos Júnior پاری سن ژرمن لوشامپیونه فرانسه فوتبال