تلاش بی نتیجه ناپولی برای خرید هری کین

تیم فوتبال ناپولی نتوانست تاتنهام را به فروش مهاجم ملی پوش خود متقاعد کند ......

تیم فوتبال ناپولی نتوانست تاتنهام را به فروش مهاجم ملی پوش خود متقاعد کند.

باشگاه ناپولی بعد از فروش ۹۰میلیون یورویی «گونزالو ایگواین» همچنان به دنبال یک جانشین برای وی است.

این باشگاه با تاتنهام، برای خرید هری کین تماس هایی را برقرار کرد اما تمام تلاش ها در این باره بی نتیجه ماند.

تاتنهام تاکید کرد به هیچ وجه حاضر نیست مهاجم اول تیم ملی انگلیس را به فروش برساند.

با این اوصاف بعد از گذشت یک هفته از فصل تازه سری آ، مشکلات ناپولی برای انتخاب جایگزین ایگواین ادامه دارد.

تگ ها


سری آ فوتبال