تلاش «تئو بیکر» برای بازسازی گل معروف «استیو مک منمن»

در این ویدئو تئو بیکر چند فرصت دارد تا گل والی زیبای استیو مک منمن را بازسازی کند ......

در این ویدئو «تئو بیکر» چند فرصت دارد تا گل والی زیبای «استیو مک منمن» را بازسازی کند. نتیجه تلاش او را با هم می بینیم.

تگ ها


فوتبال