تلاش «ناچو» برای شبیه سازی کاشته دیدنی «دیوید بکهام»

در تمرین تیم رئال مادرید ناچو با همراهی گرت بیل و لوکا مودریچ سعی می کند تا یکی از ضربات آزاد دیوید بکهام را شبیه سازی کند ......

در تمرین تیم رئال مادرید «ناچو» با همراهی گرت بیل و لوکا مودریچ سعی می کند تا یکی از ضربات آزاد دیوید بکهام را شبیه سازی کند. او برای این کار 4 فرصت دارد. ببینیم چطور عمل می کند.

تگ ها


ناچو کاسس رئال مادرید فوتبال