تلاش «گرت بیل» برای بازسازی گل تاریخی اش در لیگ قهرمانان

در این ویدیوی جذاب گرت بیل سعی می کند با کمک دوستانش گل کاشته تاریخی اش به گالاتاسرای در لیگ قهرمانان را دوباره در زمین تمرین اجرا کند ......

در این ویدیوی جذاب گرت بیل سعی می کند با کمک دوستانش گل کاشته تاریخی اش به گالاتاسرای در لیگ قهرمانان را دوباره در زمین تمرین اجرا کند.