تمام بدشانسی‌های «کریس رونالدو»

منتخبی از گلهای نزده کریس رونالدو که بابدشانسی به تیر دروازه خورده یا با فاصله اندکی به بیرون رفته را مرور میکنیم ......

منتخبی از گل‌های نزده کریس رونالدو که بابدشانسی به تیر دروازه خورده یا با فاصله اندکی به بیرون رفته را مرور می‌کنیم.

تگ ها


کریستیانو رونالدو رئال مادرید لالیگا فوتبال